Verklarende woordenlijst

Net als bij de ‘varende marine’ tref je ook bij het Korps Mariniers veel woorden uit het ‘jargon’ aan.

De meesten van die woorden vinden hun oorsprong in het Maleis:

 

Verklarende woordenlijst:

 

 • Alle hens De gehele bemanning
 • Baksgewijs Ochtendappel, aantreden
 • Bakstafel Grote tafel in de slaapvertrekken, waaraan kleine werkzaamheden werden                                                Zoals knopen en schoenen poetsen of kaarten en gewoon een potje                                                            bier drinken.
 • Baroe’s Nieuwelingen, beginners.
 • Chef der Equipage Formeel de oudste Adjudant Onder Officier (AOO), dus baas van de equipage                                                        (zie Equipage). Vroeger vrijwel uitsluitend een opperschipper, sinds een jaar                                                           of wat een AOO. Eerste aanspreekpunt voor de Commandant (CDT) en                                                eerste Officier (EO) en de PD (Personele Dienst), vaak opsteller van de                                                   wachtlijsten etc. en in die laatste hoedanigheid gaat heel veel werk zitten met                                                         het realiseren van alle persoonlijke ruil- en huilwensen.
 • Consignes Bevel of instructie voor de troepen, in het bijzonder voor de schildwachten,                                                    die iedere man bij zijn aflossing aan zijn opvolger moet overgeven.
 • Equipage Manschappen, Korporaals (KPL) en Onder Officieren (OO).
 • Katje Maandelijkse betaling van het loon.
 • Kombuis Naam van de keuken in een inrichting of aan boord.
 • Leerling van de wacht Toegevoegd assistent van de Onderofficier van de wacht.
 • Lichten uit Nadat de Officier van de wacht zijn laatste ronde   had gemaakt, werden de                                                          lichten gedoofd en was er rust in de inrichting.
 • Overal Het moment waarop eenieder werd geacht wakker te worden en op te staan.
 • Rot voor rot Een aangetreden peloton bestaat uit drie rijen personeel. Als het peloton stil                                                          staat, dan staan de drie rijen personeel achter elkaar. Dus drie man sterk                                              achter elkaar. Dat wordt dan een ROT genoemd.
 • Schoon schip maken Alles aan kant maken, schoonmaken.
 • Taptoe Ceremonie bij het strijken van de vlag ’s avonds.
 • Vastwerken Einde van de werkzaamheden.
 • Versjteerd Verstoren, in de war sturen, verpesten.
 • Zeuntje Corveedienst in het kombuis.

 

Een woord van dank gaat uit naar:

 • Menno Hollander, voor de vele uren speurwerk naar de feiten.
 • Rick Linsen, de zoon van een marinier die de aanzet heeft gegeven met het stellen van de juiste vragen.
 • Els Barlage, mijn steun en toeverlaat bij de juiste spelling.