Inhoudsopgaaf

Inhoudsopgaaf                                                     

Voorwoord                                                               

1        Opgeroepen                                                             

2        De keuring                                                               

3        In actieve dienst                                                                                  

4        Terug in Doorn                                                          

5        De dagen ervoor                                                       

6        De eerste voorbereidingen                                          

7        Weekend                                                                 

8        Terug in de kazerne                                                   

9        Nog 1 dag te gaan                                                     

10      D-day, de dag van de ontruiming                                  

11      Vertrek uit de kazerne                                                

12      Aankomst op Amsterdam CS                                       

13      Oprukken naar de Dam                                              

14      Het bleef nog lang onrustig                                         

15      Weer terug in Doorn                                                   

16      The day after                                                            

17      De op weg naar de krijgsraad                                      

18      De dag voor de zitting                                                

19      De dag van de zitting                                                 

20      Na afloop nog even Den Haag verkennen                      

Tot slot                                                                    

Verklarende woorden lijst   

Foto album