Tot slot

Tot slot:

 

Nu, zoveel jaar later, terug kijkend op een roerige periode, kun je er alleen maar met een zekere weemoed aan terugdenken.

Natuurlijk, zijn er dingen gebeurd, die niet door de beugel konden.

Natuurlijk, kun je er een hele rij van morele en ethische bezwaren tegen aanvoeren.

Natuurlijk, waren er net zoveel voorstanders als tegenstanders.

Natuurlijk, waren er voorstanders, die eerst tegenstanders waren, zoals de toenmalig hoofdcommissaris van politie te Amsterdam en de toenmalige minister-president.

Allemaal waar en niet voor herhaling vatbaar!!!

 

 

 

Maar………………..…. Ik had het

voor geen goud willen missen.!!!