Verhalen uit mijn jeugd

Ik ben geboren op de Kostverlorenkade in Amsterdam , gelegen aan de rand van de Kinkerbuurt.

De Kinkerbuurt  was  een arbeidersbuurt bij uitstek in de vijftiger jaren.   De overloop vanuit de Jordaan was een feit, de Jordaan werd te klein voor de nieuwe aanwas ook te huis vesten. Jan Schaeffer, voormalig banketbakker uit Amsterdam oost   was Wethouder volkshuisvesting geweest in Amsterdam en had inmiddels de overstap gemaakt naar de Haagse politiek. Daar was hij zo'n beetje 'het lelijke eendje ' van de  politiek. Dwars van protocol en statuur fietste hij vaak dwars door alle heilige huisjes in het Haagse wereldje! Hij heeft aan de basis gestaan van de Stadsvernieuwing . Op de locatie waar nu nog oude en veel te kleine huizen stonden moest in een paar jaar nieuwe , ruimere en vooral betaalbare sociale woningbouw worden neer gezet. Het zou duren tot  halverwege de zeventiger jaren alvorens  je kon zeggen dat het opgang was gekomen!  

De vijftiger jaren in Beeld